Floris – leerling groep 5

Ik vind het jammer dat de rekenhulp stopt. Door de lessen van Manon begrijp ik het rekenen veel beter. Nu haal ik weer voldoendes voor mijn toetsen.