Anja van Iperenburg – hoofdbehandelaar ONL/ oA

Manon heeft ruim een jaar dyslexiebehandelingen uitgevoerd vanuit OnderwijsAdvies. Zij heeft de behandelingen zorgvuldig uitgevoerd vanuit een gedegen kennis van lees- en spellingproblemen. Daarbij toont Manon een grote betrokkenheid en kan zij goed inspelen op wat een individueel kind nodig heeft.