Buro Klink rekent voor onderzoek en behandeling een tarief van €60 per uur. Voor remedial teaching wordt een uurtarief van €50 gehanteerd. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen van onze diensten. Het is bij Buro Klink niet mogelijk om onderzoek naar leerproblemen vergoed te krijgen door de gemeente of de zorgverzekeraar. 

Vanaf 20 kilometer hanteert Buro Klink een kilometervergoeding van €0,28 per kilometer. 

Onderzoek

Intelligentieonderzoek (WISC-V)
incl. rapportage en nagesprek
550 euro
Verkort intelligentieonderzoek (WISC-V)450 euro
Didactisch lees- en spellingonderzoek 270 euro
Didactisch rekenonderzoek
Indien voorafgaand aan het onderzoek het antwoordblad van de laatste Cito Rekenen aangeleverd kan worden, wordt 70 euro in mindering gebracht op de prijs van het didactisch onderzoek.
350 euro
Dyslexieonderzoek
incl. rapportage, nagesprek en eventuele verklaring (wanneer er een actueel intelligentieonderzoek is, wordt 200 euro in mindering gebracht op de prijs van het dyslexie onderzoek)
750 euro
Dyscalculie onderzoek
incl. rapportage, nagesprek en eventuele verklaring (wanneer er een actueel intelligentieonderzoek is, wordt 350 euro in mindering gebracht op de prijs van het dyscalculie onderzoek)
850 euro
Sociaal Emotioneel onderzoek
prijs afhankelijk van vraag/type onderzoek
n.o.t.k.
Klassenobservatie
incl. rapportage en nagesprek
120 euro

Behandeling & begeleiding

Buro Klink werkt bij begeleiding en behandeling volgens een vaste opbouw. Het begeleidingstraject wordt altijd gestart met een voormeting waarbij wordt getoetst op welk niveau een leerling zit. Indien er recent onderzoek bij uw kind is gedaan, zullen de gegevens uit het onderzoek worden gebruikt en wordt 50 euro in mindering gebracht. Het handelen en de doelen worden opgesteld in een behandelplan of begeleidingsplan. Aan het eind van een behandeltraject wordt een nameting gedaan. De resultaten worden opgenomen in een evaluatieverslag. De resultaten aan het begin van het traject worden vergeleken met de huidige resultaten. Er wordt bekeken welke doelen uit het begeleidingsplan zijn behaald. Resultaten worden met u besproken in een gesprek.

Het aantal begeleidings- of behandelingssessies begint vanaf 8 en is naar wens aan te passen.

Startpakket behandeling van dyslexie of dyscalculie
Voormeting, behandelplan, nameting, evaluatieverslag, gesprek
360 euro
Pakket blauw
8 sessies behandeling van 45 minuten
475 euro
Pakket oranje
12 sessies behandeling van 45 minuten
710 euro
Pakket roze
16 sessies behandeling van 45 minuten
935 euro
Pakket groen
20 sessies behandeling van 45 minuten
1150 euro
Startpakket individuele begeleiding
Incl. voormeting, begeleidingsplan, nameting, evaluatieverslag, gesprek
250 euro
Pakket A
8 sessies begeleiding van 45 minuten
395 euro
Pakket B
12 sessies begeleiding van 45 minuten
590 euro
Pakket C
16 sessies begeleiding van 45 minuten
775 euro
Pakket D
20 sessies begeleiding van 45 minuten
950 euro

Voor een training geldt een vast aantal sessies.

Comet zelfbeeldtraining
7 sessies van 45 minuten, incl. materiaal
475 euro
Beter bij de les - training in executieve functies
25 sessies, 3 ouder- en leerkracht sessies, inclusief materiaal
1350 euro
Mindset training
individuele training van 7 sessies inclusief materiaal
350 euro

Overige kosten

Telefonisch of e-mailadvies
3 e-mails of maximaal 30 minuten telefonisch overleg
15 euro
Arrangementsbegeleiding scholen 60 euro p/u
Begeleiding vanuit PGB60 euro p/u

Werkwijze

Aanmelden

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind of wanneer u informatie wilt over de mogelijkheden binnen Buro Klink, kunt u via deze website contact opnemen, een e-mail sturen naar info@buroklink.nl of bellen naar 06 5197 1367.

Wilt u een onderzoek of begeleiding aanvragen, dan neemt Buro Klink binnen 10 dagen contact met u op om een intakegesprek te plannen.

Intakegesprek

Het intakegesprek heeft als doel kennismaking en het verkrijgen van een volledig beeld van uw kind. De hulpvraag wordt vastgesteld en uw wensen met betrekking tot het onderzoek of begeleiding worden duidelijk gemaakt. In het gesprek zal de werkwijze en tarieven van Buro Klink worden toegelicht. Wij zullen altijd eerlijk zijn of de hulpvraag past binnen de mogelijkheden van Buro Klink en wij zullen doorverwijzen indien dit niet het geval is. Voorafgaand aan het gesprek wordt gevraagd een (digitale) intakevragenlijst in te vullen, zodat de onderzoeker of behandelaar zich kan voorbereiden op het gesprek. Het is prettig wanneer beide ouders of verzorgers bij het intakegesprek aanwezig kunnen zijn. Tot 12 jaar vragen wij uw kind tijdens het gesprek elders op te vangen. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan wordt ook een gesprek gevoerd met uw kind. Bij Buro Klink is een intakegesprek vrijblijvend en kosteloos.

Offerte

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt door Buro Klink een offerte opgesteld met daarin een voorstel voor het onderzoek of de begeleiding. Gaat u akkoord met de offerte, dan wordt een afspraak gemaakt voor het onderzoek of de start van de begeleiding.