Buro Klink biedt remedial teaching (RT) aan kinderen van het (speciaal) basisonderwijs. RT betekent letterlijk ‘herstellend lesgeven’ en is het geven van pedagogische en/of didactische ondersteuning aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Remedial teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen extra te begeleiden. Het doel van RT is het wegwerken of verkleinen van de leerachterstand. Of dit haalbaar is, hangt onder meer af van de aard en mate van de leerproblematiek van het kind.

Een remedial teacher signaleert en onderzoekt ten eerste de leerachterstand en stelt vervolgens een individueel handelingsplan op voor het kind. Aan de hand van het handelingsplan wordt planmatig en doelgericht gewerkt aan de (leer)problematiek van het kind. Uw kind kan bijvoorbeeld tijdelijk een aangepast leerprogramma volgen. Aan het eind van de periode bekijkt de remedial teacher met een toets of de aanpak succesvol is. Voor RT wordt gebruik gemaakt van een variërend aanbod van lesmateriaal, digitale hulpmiddelen en methoden.

De remedial teachers van Buro Klink zijn aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

Ouders kunnen een remedial teacher van Buro Klink particulier inhuren. Het is daarnaast ook voor scholen mogelijk om een remedial teacher van Buro Klink in te huren.

Voor de school

Sinds 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Heeft het kind extra ondersteuning nodig? Dan kan de school een Groeidocument voor het kind aanmaken. In de meeste gevallen is het mogelijk om voor zorgleerlingen geld aan te vragen voor individuele extra ondersteuning.

Bij Buro Klink kunt u uw remedial teacher in huren, met als voordeel:

 

Buro Klink geeft onder andere remedial teaching op de Margrietschool te Woerden.

Buro Klink biedt hulp bij:

  • Rekenen
  • Spelling
  • (Begrijpend) lezen
  • Taal
  • Voorbereidend lezen
  • Voorbereidend rekenen