U kunt bij Buro Klink terecht bij een vermoeden van dyslexie en dyscalculie. Met didactisch onderzoek kan gekeken worden of er sprake is van leerachterstanden op het gebied van (begrijpend) lezen, spellen of rekenen. Tevens wordt intelligentieonderzoek gedaan, wat inzicht kan geven in het algehele functioneren van een kind en richting biedt aan verdere begeleiding. Maar ook wanneer u zorgen heeft over uw kind, kunt u geheel vrijblijvend met een medewerker van Buro Klink van gedachten wisselen.

Buro Klink maakt gebruik van wetenschappelijk genormeerde onderzoeksinstrumenten die zijn afgestemd op de leeftijd van het kind. Daarnaast neemt Buro Klink observaties en gesprekken met het kind mee in het onderzoeksverslag. Onderzoeken bij Buro Klink zijn altijd handelingsgericht, dat wil zeggen gericht op wat het kind nodig heeft, thuis en op school.

Bij Buro Klink kunt u terecht voor:

  • Dyslexieonderzoek
  • Dyscalculieonderzoek
  • Onderzoek naar intelligentie
  • Klassenobservatie
  • Didactisch onderzoek naar lezen, spellen of (begrijpend) lezen
  • Sociaal-emotioneel onderzoek
  • Onderzoek naar de werkhouding
  • Schooladvies

Intelligentieonderzoek

Wanneer het leren niet lukt, kan onderzoek naar de intelligentie van het kind inzicht geven. In een intelligentieonderzoek worden de cognitieve capaciteiten van het kind in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar de sterke kanten en waar het kind moeite mee heeft. Voor de bepaling van intelligentie wordt gebruik gemaakt van de WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children).

 

WISC-V

De WISC V is een intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Met de test wordt een volledig beeld verkregen van het algemeen functioneren van het kind. Het intelligentieonderzoek bestaat uit vragen en opdrachten die het kind spelenderwijs worden aangeboden. De test wordt altijd individueel afgenomen en duurt afhankelijk van de keuze voor de volledige test of de verkorte versie ervan 1,5 tot 3 uur. Bij een verkorte intelligentietest wordt alleen het intelligentieniveau bepaald, zonder handelingsgerichte adviezen. Wanneer de volledige test wordt afgenomen, zullen ook adviezen voor thuis of in de klas in het verslag worden opgenomen.

 

IDS-2

De IDS-2 is een intelligentie- en ontwikkelingstest voor kinderen van 5 tot 20 jaar. Naast het meten van de intelligentie bestaat er met de IDS-2 de mogelijkheid om breder naar het kind te kijken met de verschillende ontwikkelingsschalen: psychomotoriek, sociaal-emotionele competentie, schoolse vaardigheden en werkhouding. De test bestaat uit vragen en opdrachten die het kind spelenderwijs worden aangeboden. De test wordt individueel afgenomen en de duur is afhankelijk van de keuze om de ontwikkelingschalen al dan niet mee te nemen. Naast de bepaling van het intelligentieniveau, zullen er handelingsadviezen worden opgesteld voor thuis en op school.