Dyscalculieonderzoek en -behandeling

Dyscalculieonderzoek

Vanaf groep 3 ontvangen kinderen rekeninstructie waarbij belangrijke rekenvaardigheden worden ontwikkeld met als doel ze te automatiseren. Bij sommige kinderen lukt het echter niet deze rekenvaardigheden eigen te maken. Elke som is nieuw, ook al is deze net nog opgelost. Mogelijk is er sprake van dyscalculie.

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Het is een stoornis die wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren en toepassen van basisvaardigheden van rekenen en wiskunde, zonder dat er sprake is van een gebrek aan intelligentie of te weinig of slecht onderwijs.

Een dyscalculieonderzoek kan vanaf groep 5 worden aangevraagd.Wanneer sprake is van dyscalculie ontvangt uw kind een dyscalculieverklaring. Een dyscalculieverklaring geeft recht op extra voorzieningen in het onderwijs. Daarnaast kan gekozen worden voor dyscalculiebehandeling of, wanneer geen sprake blijkt te zijn van dyscalculie, remedial teaching voor de rekenproblematiek.

 

 

Bij het stellen van de diagnose dyscalculie wordt gebruik gemaakt van de criteria van Diagnostiek van dyscalculie voor gedragsdeskundigen (protocol DDG, 2016). Er wordt tijdens het onderzoek samengewerkt met een GZ-psycholoog.

Het is niet mogelijk om dyscalculieonderzoek of behandeling vergoed te krijgen.

Een dyscalculieonderzoek bestaat uit:

  • Het vaststellen van de ernst en hardnekkigheid van de rekenproblematiek.
  • Het uitsluiten van factoren die de rekenproblemen kunnen veroorzaken, zoals faalangst, werkgeheugen, motivatie, inadequaat onderwijs, schoolverzuim, sociaal-emotionele problemen of een algemeen verstandelijke beperking.

 

  • De bepaling van het algemene intelligentieniveau.
  • Tot slot wordt gezocht naar factoren die de achterstand op rekengebied verklaren (tekorten in planningsvaardigheden, benoemsnelheid, verbaal kortetermijngeheugen en/of werkgeheugen, aandacht bij cognitieve taken).

Dyscalculiebehandeling

Dyscalculie gaat niet over, maar met veel oefenen kunnen kinderen wel beter leren rekenen. Omdat dyscalculie een hardnekkig probleem is, is veel meer oefening nodig dan (vaak) op school kan worden geboden. Kinderen met dyscalculie hebben baat bij systematisch en planmatige ondersteuning, waarbij gebruik wordt gemaakt van werkzame instructieprincipes.

Ouders spelen daarom een zeer belangrijke rol in de behandeling van dyscalculie.

Dyscalculiebehandeling vindt altijd wekelijks plaats en heeft een duur van 45 minuten. Het is gebruikelijk om psycho-educatie te geven tijdens de dyscalculiebehandeling. Psycho-educatie houdt in uitleg van de stoornis dyscalculie en hoe hier in het dagelijks leven mee om te gaan.